Postępowanie w sprawie „Pełnienia roli Eksperta”

Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) dotyczącego  „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu Społecznie odpowiedzialny Wrocław współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” wymaga  uzyskania zgody ze strony Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich.  Zamawiający, za pośrednictwem Lidera Projektu  zwrócił się z prośbą do IP CPE o interpretację zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Po otrzymaniu odpowiedzi Zamawiający opublikuje wyniki niniejszego postępowania.”

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”  – Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (Partner projektu) zaprasza do składania ofert na: „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej.

Zapytanie 1 – Ekspert

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna poszukuje pracownika porządkowego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu)

Miejsce pracy:  wybrane lokalizacje na terenie Wrocławia

Zakres zadań:

 • opróżnianie wskazanych przez pracodawcę lokali, mieszkań, balkonów i pomieszczeń przynależnych
 • rozbiórka, mebli, elementów wyposażenia, segregacja i umieszczanie w kontenerach na odpady podstawionych przez pracodawcę
 • zamiatanie pomieszczeń

Wymagania wobec kandydatów

 • wykształcenie podstawowe, średnie lub zasadnicze
 • dobra kondycja fizyczna

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na okres min. 12 miesięcy, wynagrodzenie 1300 – 1500 zł netto. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 Termin nadsyłania zgłoszeń: rekrutacja otwarta w trybie ciągłym

Pobierz treść ogłoszenia w pliku PDF

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna poszukuje pracownika

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna działająca przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie z siedzibą przy ul. Bogedaina 5 we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko koordynatora w Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej.

Zakres zadań:

 • planowanie pracy dla 10 – 12 osób adekwatnie do bieżących zleceń, które pozyskuje spółdzielnia
 • koordynacja i monitorowanie wykonywanych zleceń
 • kontakt z podmiotami , z którymi spółdzielnia współpracuje i na rzecz  których wykonuje zlecenia

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie zawodowe – 4 – 5 lat
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoki poziom umiejętności organizacyjnych
 • umiejętność kierowania zespołem, planowania pracy , rozliczania pracowników z przydzielonych zadań
 • brak nałogów

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) proszę nadsyłać w terminie do 27.01.2018 w wersji elektronicznej na adres wrocławskaspółdzielniasocjalna@gmail.com lub dostarczyć osobiście /za pośrednictwem poczty na adres Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej przy ul. Bogedaina 5, 50 – 514 Wrocław.

Informacji na temat ogłoszenia udziela Pani Joanna Kot pod numerem telefonu 600 723 490.

Opis działalności Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.wss.org.pl

Wyniki zapytania ofertowego

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku dotyczącym „Zakupu i dostawy urządzeń i narzędzi przeznaczonych do sprzątania, wykonywania prac remontowo-budowlanych oraz pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby realizacji zadania II projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuję, iż w postępowaniu wpłynęły 3 oferty cenowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nestor Group  z ceną oferty  –  49 506, 00 zł brutto. W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone firmie Nestor Group.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu

W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” – Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (Partner projektu) zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę urządzeń i narzędzi przeznaczonych do sprzątania, wykonywania prac remontowo budowlanych oraz pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby realizacji zadania II projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wykaz oraz specyfikacja techniczna urządzeń i narzędzi  znajduje się w załączniku nr 1.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy wroclawskaspoldzielniasocjalna@gmail.com w wersji elektronicznej bądź w wersji papierowej (pocztą/kurierem/osobiście) na adres: ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław w terminie do 24.03.2017. W przypadku wersji papierowej oferty przyjmowane są w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8.00 -16.00 w dni robocze.

Dokumenty do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2

Społecznie Odpowiedzialny Wrocław

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna jest jednym z partnerów realizujących projekt pt. „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Krótki opis projektu:

Projekt Społecznie odpowiedzialny Wrocławzakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych, recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pod nazwą Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES). Czytaj dalej…

Wspólne świąteczne ubieranie choinki

Wspólnie z Wrocławską Rewitalizacją Wrocławska Spółdzielnia Sp. z o.o. Wrocławska Spółdzielnia Socjalna wzięła udział w świątecznym ubieraniu choinki zorganizowanym na Przedmieściu Oławskim. Na tę okazję Spółdzielnia przygotowała pyszny żurek, który zajadali uczestnicy spotkania. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się z relacją z tego zdarzenia zamieszczoną w serwisie internetowym Miasta Wrocław.

http://www.wroclaw.pl/swieta-na-przedmiesciu-olawskim