Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu

W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” – Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (Partner projektu) zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę urządzeń i narzędzi przeznaczonych do sprzątania, wykonywania prac remontowo budowlanych oraz pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby realizacji zadania II projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wykaz oraz specyfikacja techniczna urządzeń i narzędzi  znajduje się w załączniku nr 1.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy wroclawskaspoldzielniasocjalna@gmail.com w wersji elektronicznej bądź w wersji papierowej (pocztą/kurierem/osobiście) na adres: ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław w terminie do 24.03.2017. W przypadku wersji papierowej oferty przyjmowane są w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8.00 -16.00 w dni robocze.

Dokumenty do pobrania:

  1. Pełna treść zapytania
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2