Wyniki zapytania ofertowego

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku dotyczącym „Zakupu i dostawy urządzeń i narzędzi przeznaczonych do sprzątania, wykonywania prac remontowo-budowlanych oraz pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby realizacji zadania II projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuję, iż w postępowaniu wpłynęły 3 oferty cenowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Nestor Group  z ceną oferty  –  49 506, 00 zł brutto. W związku z powyższym zamówienie zostanie udzielone firmie Nestor Group.