Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”  – Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (Partner projektu) zaprasza do składania ofert na: „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej.

Zapytanie 1 – Ekspert