Stroiki świąteczne

W ramach jednego z naszych działań aktywizujących osoby dotąd bezrobotne — działające w Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej (WSS) przygotowują stroiki świąteczne na zbliżający się okres adwentowy. Stroiki są wykonane samodzielnie przez pracowników Spółdzielni, która oferuje je w cenie od 35 do 65 zł w zależności od średnicy wianka: 30–65 cm.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 608 648 313 oraz 600 723 490, lub mailowo: wroclawskaspoldzielniasocjalna@gmail.com

Rozstrzygnięcia postępowania (analizy rynku) dotyczącego „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania (analizy rynku) dotyczącego „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej

Instytucja pośrednicząca Centrum Projektów Europejskiej wyraziła zgodę na rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) dotyczącego  „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) na „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej została wybrana oferta Pani Joanny Kot. Oferta złożona przez Panią Joannę Kot otrzymała największą ilość punktów, zgodnie z przedstawionymi w zapytaniu ofertowym kryteriami.

 

Postępowanie w sprawie „Pełnienia roli Eksperta”

Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) dotyczącego  „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu Społecznie odpowiedzialny Wrocław współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” wymaga  uzyskania zgody ze strony Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich.  Zamawiający, za pośrednictwem Lidera Projektu  zwrócił się z prośbą do IP CPE o interpretację zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Po otrzymaniu odpowiedzi Zamawiający opublikuje wyniki niniejszego postępowania.”

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”  – Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (Partner projektu) zaprasza do składania ofert na: „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej.

Zapytanie 1 – Ekspert

Usługi dodatkowe

Logo WSSWrocławska Spółdzielnia Socjalna świadczy także usługi dodatkowe:

– Prace konserwatorskie np. naprawy zamków, mebli, wstawianie szyb, prace ślusarskie, naprawy kranów, sanitariatów i inne naprawy domowe,

– Wyposażenie mieszkań w sprzęt i meble używane.

Naszym atutem jest umiejętność dopasowania oferty do potrzeb Klienta oraz jakość i atrakcyjna cena świadczonych usług. Ceny wszystkich usług przygotowywane są dla każdego Klienta indywidualnie, w zależności od zakresu i rozmiaru powierzonych prac. W celu ustalenia korzystnej oferty proponujemy bezpłatną konsultację.

Znajdź nas na Facebooku:
Facebook

Prace porządkowe i utrzymanie czystości

Logo WSSWrocławska Spółdzielnia Socjalna świadczy kompleksowe usługi w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości:

– Sprzątanie i utrzymanie czystości (w tym również odśnieżanie) posesji, dróg dojazdowych i osiedlowych, chodników, parkingów, skwerów, dachów, rynien, itp.

– Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach biurowych, przemysłowych, mieszkalnych,

– Sprzątanie piwnic, garaży, strychów, grobów i inne prace interwencyjne,

– Sprzątanie placów budowy i lokali po pracach remontowo-budowlanych,

– Sprzątanie powierzchni po imprezach masowych,

– Dowolne usługi porządkowe wyżej nie sklasyfikowane.

Naszym atutem jest umiejętność dopasowania oferty do potrzeb Klienta oraz jakość i atrakcyjna cena świadczonych usług. Ceny wszystkich usług przygotowywane są dla każdego Klienta indywidualnie, w zależności od zakresu i rozmiaru powierzonych prac. W celu ustalenia korzystnej oferty proponujemy bezpłatną konsultację.

Znajdź nas na Facebooku:
Facebook

Pielęgnacja terenów zielonych

Logo WSSWrocławska Spółdzielnia Socjalna świadczy kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych:

– Przygotowanie terenów zielonych do sadzenia drzew i krzewów,

– Aranżacja i sadzenie krzewów, drzew oraz żywopłotów,

– Staranna pielęgnacja krzewów, drzew, żywopłotów, trawników,

– Regularne koszenie i podlewanie trawników,

– Grabienie liści, usuwanie śmieci/nieczystości, opróżnianie koszy na śmieci,

– Kopanie ogródków i nawożenie ziemi,

– Montaż infrastruktury ogrodniczej (płoty, bramki, kostka),

– Sprzątanie sezonowe,

– Regeneracja terenów zielonych po okresie zimowym.

Naszym atutem jest umiejętność dopasowania oferty do potrzeb Klienta oraz jakość i atrakcyjna cena świadczonych usług. Ceny wszystkich usług przygotowywane są dla każdego Klienta indywidualnie, w zależności od zakresu i rozmiaru powierzonych prac. W celu ustalenia korzystnej oferty proponujemy bezpłatną konsultację.

Znajdź nas na Facebooku:
Facebook

Usługi remontowo-budowlane

Logo WSSWrocławska Spółdzielnia Socjalna świadczy kompleksowe usługi w zakresie prac remontowo – budowlanych

Prace budowlane

– Skuwanie starych płytek ceramicznych, tynków, itp.,

– Demontaż starych ościeżnic, okien, paneli, boazerii, itp.

– Zrywanie starych płytek podłogowych PCV, wykładzin , parkietu,

– Wyburzenie ścian z cegły, bloczków, regipsów,

– Czyszczenie i gruntowanie podłoża pod prace remontowe,

– Równanie ścian zaprawami wyrównującymi,

– Równanie posadzki zaprawą samopoziomującą,

– Wykonywanie ścianek działowych.

Prace remontowe

– Skrobanie i zmywanie ścian, usuwanie starych tapet,

– Gruntowanie ścian i sufitów,

– Montaż siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach,

– Montaż wzmacniających narożników,

– Wykonanie gładzi gipsowej,

– Malowanie ścian i sufitów (dwukrotne) farbami emulsyjnymi,

– Malowanie okien, drzwi wraz z ościeżnicami, grzejników, itp.,

– Tapetowanie ścian i sufitów,

– Licowanie ścian, posadzek, stopni płytkami każdego rodzaju,

– Kładzenie wykładzin dywanowych, PCV,

– Montaż paneli podłogowych wraz z listwami,

– Osadzanie ościeżnic i drzwi,

– Drobne prace hydrauliczne np. naprawa/wymiana spłuczki toaletowej, naprawa/wymiana baterii, montaż/wymiana umywalki nie wymagające odcięcia wody w pionie, wymiana uszczelek, udrażnianie odpływów,

– Prace montażowe np. dodatków łazienkowych, wieszaków, lustra, suszarki sufitowej, karniszy, kratek wentylacyjnych, itp.

– Drobne prace elektryczne np. montaż oświetlenia

Naszym atutem jest umiejętność dopasowania oferty do potrzeb Klienta oraz jakość i atrakcyjna cena świadczonych usług. Ceny wszystkich usług przygotowywane są dla każdego Klienta indywidualnie, w zależności od zakresu i rozmiaru powierzonych prac. W celu ustalenia korzystnej oferty proponujemy bezpłatną konsultację.

Znajdź nas na Facebooku:
Facebook

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą WSS

Logo WSSWitamy, z wielką radością informujemy Państwa, że zakończyliśmy pracę nad naszą stroną www.wss.org.pl — zapraszamy do zapoznania się z ofertą WSS i innymi materiałami zamieszczonymi na stronie oraz na profilu Facebook.

W międzyczasie wyremontowaliśmy już 40 mieszkań, w tym 29 znajdujących się w skrajnie trudnym stanie technicznym, należących do podopiecznych MOPS, korzystających z usług opiekuńczych oraz osób opuszczających pieczę zastępczą, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o minimalny standard zajmowanych lokali. Uzyskaliśmy również pierwszą rekomendację od Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych — Pana Jacka Sutryka. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Pozdrawiamy — Wrocławska Spółdzielnia Socjalna

Rekomendacja J. Sutryk

Znajdź nas na Facebooku:
Facebook