O nas

Logo WSSWrocławska Spółdzielnia Socjalna (WSS) została założona w czerwcu 2015 r. przez dwa podmioty: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta — Koło Wrocławskie oraz Fundację św. Józefa. Przedmiotem naszej działalności są przede wszystkim usługi remontowo-budowlane, pielęgnacja terenów zielonych oraz prace porządkowe. Spółdzielnia świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, firm oraz jednostek sektora finansów publicznych, wystawiając faktury oraz prowadząc pełną ewidencję księgową.

Staramy się łączyć dwa cele: ekonomiczny i społeczny. Z jednej strony pozyskujemy odpłatne zlecenia, a z drugiej strony zyski inwestujemy w zatrudnienie osób trwale bezrobotnych. Jako przedsiębiorstwo społeczne stworzyliśmy miejsca pracy dla osób, które wiele lat temu wypadły z rynku pracy. Pomimo to wśród naszych pracowników znajdują się prawdziwi fachowcy m.in.: budowlańcy, stolarze, elektrycy, hydraulicy, glazurnicy, konserwatorzy oraz ślusarze. Dzięki pracy w Spółdzielni nasi pracownicy z dotychczas biernych klientów pomocy społecznej stają się osobami aktywnie zabiegającymi o poprawę swoje sytuacji życiowej. Staramy się by osoby, które do nas trafiają z jednej strony otrzymały pracę, a z drugiej wsparcie i motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej na lepszą.

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna sukcesywnie podejmuje współpracę z nowymi instytucjami i podmiotami, wchodząc na wrocławski rynek usług. Od lipca 2015 wyremontowaliśmy 40 mieszkań w tym 29 znajdujących się w skrajnie trudnym stanie technicznym, należących do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających z usług opiekuńczych oraz osób opuszczających pieczę zastępczą, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o minimalny standard zajmowanych lokali. Poza tym Spółdzielnia wykonała szereg zleceń w obszarze sprzątania, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, możliwość dopasowania oferty do potrzeb klienta oraz atrakcyjna cena świadczonych usług.

Znajdź nas na Facebooku:
Facebook