Wrocławska Spółdzielnia Socjalna poszukuje pracownika

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna działająca przy Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie z siedzibą przy ul. Bogedaina 5 we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko koordynatora w Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej.

Zakres zadań:

  • planowanie pracy dla 10 – 12 osób adekwatnie do bieżących zleceń, które pozyskuje spółdzielnia
  • koordynacja i monitorowanie wykonywanych zleceń
  • kontakt z podmiotami , z którymi spółdzielnia współpracuje i na rzecz  których wykonuje zlecenia

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • doświadczenie zawodowe – 4 – 5 lat
  • prawo jazdy kat. B
  • wysoki poziom umiejętności organizacyjnych
  • umiejętność kierowania zespołem, planowania pracy , rozliczania pracowników z przydzielonych zadań
  • brak nałogów

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) proszę nadsyłać w terminie do 27.01.2018 w wersji elektronicznej na adres wrocławskaspółdzielniasocjalna@gmail.com lub dostarczyć osobiście /za pośrednictwem poczty na adres Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej przy ul. Bogedaina 5, 50 – 514 Wrocław.

Informacji na temat ogłoszenia udziela Pani Joanna Kot pod numerem telefonu 600 723 490.

Opis działalności Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.wss.org.pl